Vad vi gör och vad vi står för

FRISQs lösning möjliggör för vårdteam och patienter att arbeta i gemensamma vårdprocesser med effektiv informationsdelning mellan alla i teamet. För att läsa mer om hur själva tjänsten fungerar, klicka här.

Stärkt roll för patienten – vi möjliggör personcentrerade arbetssätt

Vi tror på ett personcentrerat förhållningssätt när man arbetar med vårdprocesser. Det innebär att patienten ses som en medproducent till sin egen vård och att man ser varje individs egen potential och förmågor som utgångspunkter för den framtida behandlingen.

Personcentrerad vård för oss handlar inte enbart om att se till patientens resurser och förmågor utan också om att ge patienten en helhetsbild av sin egen vårdprocess, både över vad som har hänt tidigare och vad som kommer att hända framöver. Patienten kan dessutom ha processer från flera olika vårdgivare på samma ställe i sin FRISQ-mobilapp. På det sättet är patienten den centrala punkten för all information. Detta stärker patientens roll i vården och är vad personcentrerad vård betyder för oss.

Vårdgivare eller patienten äger innehållet i tjänsten

Den data som genereras i FRISQ Care ägs antingen av vårdgivare eller av patienten. Den data patienten generar själv, till exempel hur många steg man går varje dag, ägs alltid av patienten. Datan som generas inom ramen för en vårdprocess ägs av vårdgivaren, helt i enlighet med Patientdatalagen (PDL) och GDPR – här är vårdgivaren personuppgiftsansvarig och FRISQ personuppgiftsbiträde. Patienten har alltid rätt att begära ut och titta på den information om sig själv som vårdgivaren sparar.

Vårdgivare kan dela standardiserade vårdprocesser med varandra

Vilket innehåll vårdgivare väljer att lägga in i de standardiserade vårdprocesserna bestämmer de själva – det är alltid vårdgivaren som ansvarar för och äger innehållet. FRISQ kan möjliggöra för vårdgivare att dela standardiserade vårdprocesser med andra vårdgivare. På det här sättet möjliggör FRISQ för vårdgivare att samarbeta med varandra kring evidensbaserade behandlingsriktlinjer, med fokus på ökad patientsäkerhet och jämlik vård.

FRISQ kan också bistå vårdgivare som vill göra analyser på den data som genereras, men alltid på den personuppgiftsansvariga vårdgivarens villkor.