Utvecklad slutenvård med digitala vårdprocesser

Varmt välkommen till vårt webinar om vårdprocesstöd i slutenvården. Webinariet kommer fokusera på hur vårdprocesstöd i slutenvården kan minska arbetsbördan för vårdpersonal, förbättra kvaliteten i sjukvården och öka tiden för patienterna.

Vi kommer under webinariet bland annat demonstrera hur vårdpersonalens vardag förbättras med ett vårdprocesstöd, och hur man med mobila arbetssätt kan uppnå effektivare rondning, in- och utskrivning av patienter samt skiftbyten mellan vårdteamen.

Under webinaret diskuterar vi bland annat:

Datum: 25:e juni
Tid: 8.30-9.00

Klicka här för att anmäla dig.