Tillgängliga vårdprocesser för hela vårdteamet

KOL-centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset grundades 2016 med uppdraget att vara ett regionalt kunskapscentrum. Inom ramen för SKLs projekt ordnat införande beskrivs KOL-centrums verksamhet och hur FRISQ Care stödjer vårdprocesserna. Nedan följer ett utdrag ur rapporten.

Många patienter med KOL är svårt sjuka och har behov av kontakt med flera olika vårdprofessioner. KOL-centrum startade sin verksamhet i april 2016. Målet är att förbättra omhändertagandet och vården av patienter med KOL, att säkerställa moment och kvalitet i forskningen samt att utveckla vården till att bli mer kostnadseffektiv. På mottagningen finns ett team av olika professioner som arbetar tillsammans med patienten. Den interprofessionella processen runt patienten ger patienten en individualiserad behandlingsplan, baserad på teamets samlade bedömning. Behandlingsplaner och uppföljning tillgängliggörs patienter och berörd vårdpersonal genom en digital tjänst utvecklad av Frisq.

Mer information om SKLs projekt ordnat införande hittar du här:
Ordnat införande av digitala tjänster och produkter

Hela nulägesbeskrivningen från SKL hittar du här:
Vårderbjudanden med digitala tjänster för ordinerad egenvård och hemmonitorering

Vill du veta mer om tillgängliga vårdprocesser för hela vårdteamet?
Hannes Palm
hannes.palm@frisq.se
070 928 49 59