Tidigare Webinar


Digitalisering av vårdförlopp
Svensk hälso- och sjukvård arbetar alltmer aktivt med de så kallade vårdförloppen inom systemet för kunskapsstyrning. Syftet med vårdförloppen är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Patienten ska också ges möjlighet att vara delaktig i vårdförloppen genom det så kallade patientkontraktet. För att detta ska vara möjligt krävs att vårdförloppen kan digitaliseras i vårdprocesser där både vårdteam och patienter utgår från samma vårdprocess.


Digitala vårdprocesser inom ortopedi och kirurgi
Under detta webinar får du ta del av Ryggkirurgiskt Centrums verksamhetschef, Per Svedmarks, erfarenheter av att arbeta med ett digitalt processtöd som FRISQ Care. Vi kommer konkret se hur processtöd fungerar inför och efter operation samt i rehabiliteringsflöden utan operation. Vi kommer också diskutera patientens medverkan och hur ett digitalt processtöd har möjliggör att löpande vidareutveckla arbetssätten i verksamheten.


Utvecklad slutenvård med digitalt processtöd
Vi demonstrerade bland annat hur vårdpersonalens vardag förbättras med ett vårdprocesstöd, och hur du med mobila arbetssätt kan uppnå effektivare rondning, in- och utskrivning av patienter samt skiftbyten mellan vårdteamen.


Hur ökar vi patientmedverkan och realiserar patientkontraktet?
Under detta webinar diskuterade vi hur patientkontraktet kan realiseras med digitala stöd och svarade på frågor om hur ett processtöd som FRISQ möjliggör en delaktig, informerad patient.


Processtöd inom psykiatri
Psykisk ohälsa är ett växande problem men med digitaliseringen finns stora möjligheter att hjälpa fler med färre resurser. Många mottagningar har definierade processer, men inte tillräckligt bra stöd för att personalen enkelt skall kunna arbeta processorienterat. Tydliga processer vid behandling och utredning ökar kvaliteten och spar tid.

Om du missat något webinar men vill veta mer eller kanske har förslag på tema du skulle vilja höra mer om är du varmt välkommen att kontakta oss här!
info@frisq.se
08-120 131 21