Tidigare Webinar


Utvecklad slutenvård med digitalt processtöd
Vi demonstrerade bland annat hur vårdpersonalens vardag förbättras med ett vårdprocesstöd, och hur du med mobila arbetssätt kan uppnå effektivare rondning, in- och utskrivning av patienter samt skiftbyten mellan vårdteamen.


Hur ökar vi patientmedverkan och realiserar patientkontraktet?
Under detta webinar diskuterade vi hur patientkontraktet kan realiseras med digitala stöd och svarade på frågor om hur ett processtöd som FRISQ möjliggör en delaktig, informerad patient.

Om du missat något webinar men vill veta mer eller kanske har förslag på tema du skulle vilja höra mer om är du varmt välkommen att kontakta oss här!
info@frisq.se
08-120 131 21