Första patienten använder nu FRISQ Care

Genom patienten uppnås vårdens fulla potential

Personcentrerat teamarbete

FRISQ Care

FRISQ Care möjliggör för vården att planera och koordinera behandlingen av en patient mellan olika professioner i teamet. Det lämnar utrymme för vårdgivaren att fokusera på att leverera bästa möjliga vård och att optimera användningen av resurserna.

Läs mer

Vårdteamet och patienten har samma målsättning

 • Individuell plan
 • Teamplanering
 • Multipla planer
 • Historik
 • Konferens
 • Mål
 • Dela plan
 • Spara till journal
 • Videomöte
 • Uppföljning
 • GDPR
 • Dela med anhörig
Den självklara recepttjänsten

FrisqRecept

Hjälper dig med recepthanteringen för hela familjen. Välj apotek och leverans när det passar dig.

Läs mer