Genom patienten uppnås vårdens fulla potential

Personcentrerat teamarbete

FRISQ Care

FRISQ Care möjliggör för vården att planera och koordinera behandlingen av en patient mellan olika professioner i teamet. Det lämnar utrymme för vårdgivaren att fokusera på att leverera bästa möjliga vård och att optimera användningen av resurserna.

Läs mer

Vårdteamet och patienten har samma målsättning

 • Individuell plan
 • Teamplanering
 • Multipla planer
 • Historik
 • Konferens
 • Mål
 • Dela plan
 • Spara till journal
 • Videomöte
 • Uppföljning
 • GDPR
 • Dela med anhörig
Den självklara recepttjänsten

FrisqRecept

Hjälper dig med recepthanteringen för hela familjen. Välj apotek och leverans när det passar dig.

Läs mer