Processtöd inom psykiatri

Psykisk ohälsa är ett växande problem men med digitaliseringen finns stora möjligheter att hjälpa fler med färre resurser. Många mottagningar har definierade processer, men inte tillräckligt bra stöd för att personalen enkelt skall kunna arbeta processorienterat. Tydliga processer vid behandling och utredning ökar kvaliteten och spar tid.

Vid rehabilitering och långa sjukdomsförlopp stöttas patienten att upprätthålla sina behandling. Formulär och rapporter digitaliseras, och information skickas digitalt mellan patient och personal. Forskning och uppföljning blir en naturlig del i processen när data är digital.

Vi går igenom:

Datum: 
24:e juni, 8.30-9.00

Klicka här för att anmäla dig.