Vi skapar engagemang i vårdlösningar

Vi på FRISQ brinner för att patienten och vårdteamet ska kunna arbeta gemensamt i framåtblickande vårdplaner.

Engagerade experter

Vilka FRISQ är

Vi är övertygade om att många patienter både vill och kan bli mer engagerade i sin vård. Det är utifrån den övertygelsen vi utvecklar globalt skalbara digitala verktyg för att möjliggöra interaktiv kommunikation mellan de olika aktörerna i vårdkedjan.

Tjänsten började utvecklas 2016 och året därpå CE-märktes FRISQ Care. Vår tro på patientengagemang och ett mer proaktivt arbetssätt driver oss mot målet att digitalisera vårdprocesser och göra dem tillgängliga för vårdgivare och patient. Vi på FRISQ ser ett stort behov av digitala lösningar inom vården och vill samtidigt bidra till visionen om att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på e-hälsa.

FRISQ börsnoterades 2016 och leds av tillförordnad VD Mats Lindstrand. Företaget består av 25-30 personer med bakgrund inom sjukvård, systemutveckling, verksamhetsutveckling och ekonomi. Tjänsten FRISQ Care används i dag inom bland annat cancer, KOL, diabetes, ortopedi och psykisk ohälsa.

”Vår tjänst ska vara för alla vårdens yrkeskategorier, säkerställa hög vårdkvalitet och låta patienten vara delaktig i sin egen vårdprocess.”

Vi tror på ett personcentrerat förhållningssätt när man arbetar med vårdprocesser. Det innebär att patienten ses som en medproducent till sin egen vård och att man ser varje individs egen potential och förmågor som utgångspunkter för den framtida behandlingen.