White Paper om implementering av digitala vårdförlopp

Nu kan kunskap delas snabbare och rättvisare inom vården! När vårdförlopp övergår från sin nationellt beslutade textform till ett digitaliserat vårdprocesstöd för varje patient ökar patientsäkerheten samtidigt som tid frigörs för vårdpersonal. Det blir lättare att ge patienten rätt vård snabbare och efter behov samtidigt som patienten kan vara mer delaktig och göra fler saker själv på ett kvalitetssäkrat sätt.

I detta white paper från FRISQ beskriver vi hur digitaliserade vårdförlopp kan implementeras brett genom att det som uppdateras och definieras nationellt och regionalt anpassas lokalt och till varje patient – allt baserat på en modell för digitalisering som Socialstyrelsen har tagit fram och med it-verktyg som är integrerat med flera av de journalsystem som används i Sverige. 

Detta arbete är ett viktigt steg i Sveriges ambition att vara ledande inom eHälsa 2025.

Ladda ner “White paper om Implementering av digitala vårdförlopp”