Stora möjligheter när mängden hälsodata ökar

Den 2 oktober deltog FRISQs vd Martin Irding i ett panelsamtal på Norrsken House där forskare, patienter, jurister och företagare möttes för att diskutera riskerna och möjligheterna med en ökad mängd hälsodata.

Kommer vi i framtiden att med teknikens hjälp kunna förhindra sjukdomar innan de har uppstått? Och vem äger och förvaltar egentligen vår hälsodata? Det var frågor som diskuterades när ledande aktörer möttes på Norrsken House för att diskutera hur digitaliseringen skapar nya möjligheter för hälso- och sjukvården. Utöver FRISQs vd, Martin Irding, deltog Sonja Eaker, forskare och ordförande Biobank Sverige, Johanna Björkman, advokat och DNA-expert, Peter Carstedt, Ordförande för MOD (patientföreningen Mer Organdonation), Hanna Svensson, spetspatient och utvecklare.

Data har snabbt blivit av stort värde och potentialen inom vården är enorm. Samtidigt finns flera risker att ta i beaktning. Vem bör till exempel ha tillgång till din personliga data?

I panelen diskuterades bland annat problemet med att hälsodata i Sverige är fragmenterat och osammanhängande till skillnad från till exempel Finland som har en instans som vid behov kan sammanföra hälsodata från olika databanker för att ge en helhetsbild. När det kom till frågan om vem som ska äga den hälsodata som skapas var dock samtliga i panelen överens om att det bör förbli som det är idag, där det antingen är patienten själv eller vården äger datan.

Vidare lyfte Martin Irding under samtalet att människor blivit mer selektiva med vad de delar och att detta måste tas i beaktning för att sjukvården och vårdföretag ska kunna behålla sin trovärdighet.

”Man har blivit mer försiktig och ifrågasätter idag vem man delar vad med och därför blir det ännu viktigare att bygga en relation mellan sjukvård och patient som är trygg och trovärdig”

Som avslutning fick varje paneldeltagare ge en personlig framtidsspaning. Spaningarna skilde sig åt men var alla eniga i frågan om att vi inte kommer tröttna på tekniken utan snarare anpassa och använda den mer. I Martin Irdings spaning betonades tron på att patienten kommer att ses som en självklar medlem i vårdteamet inom ett par år och att gränsen mellan egenvård och sjukvård då är på väg att försvinna.

Vill du diskutera hälsodata med oss?
Hannes Palm
hannes.palm@frisq.se
070 928 49 59