Sophiahemmet, FRISQ och Compugroup Medical (CGM) i samarbete

5 Apr 2018

Vi på FRISQ kan idag meddela att vi har tecknat ett avtal med Sophiahemmet och journalsystemsleverantören Compugroup Medical (CGM). Avtalet innebär att Sophiahemmet Sjukhus och Sophiahemmet Rehabcenter (SRC) till en början kommer använda vårdplanstjänsten FRISQ Care i samband med arbetslivsrehabilitering av patienter.

Sophiahemmet är en väletablerad aktör inom sjukvård, utbildning och patientnära forskning. SRC är en vårdgivare och konsult inom hälso- och arbetsmiljöområdet med fokus på effektiv koordinering av hälso- och rehabiliteringsinsatser. Bland annat arbetar man ihop inom det SKL-finansierade projektet kring tidig arbetsplatsintervention vid begynnande psykisk ohälsa. Arbetet omfattar bland annat läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut och hälso- och rehabvägledare.

FRISQ:s roll kommer vara att med hjälp av FRISQ Care bistå med digitala vårdplaner. Eftersom Sophiahemmet sjukhus och SRC idag använder två olika journalsystem, CGM:s Take Care och J4, kommer FRISQ Care integreras mot dem båda. På så vis blir vårdplanstjänsten en viktig länk för sömlös och effektiv kommunikation mellan enheterna, befintliga system och patienterna.

– Sophiahemmet är som ett vårdsystem i miniatyr och deras verksamhet går helt i linje med det FRISQ brinner för – patientinvolvering, evidensbaserade processer och fokus på vård med hög kvalitet. Vi är därför otroligt glada över det här samarbetet, säger FRISQ:s VD Martin Irding.