Martin Irding lanserar Code of Conduct för healthtech i Digital Hälsa

Digital Hälsa publicerade idag en debattartikel skriven av FRISQ:s styrelseledamot Göran Hägglund och VD Martin Irding, om behovet av att införa en ”Code of Conduct” för bolag inom healthtech. I debattartikeln ger Hägglund och Irding förslag på ett antal principer som ska underlätta vårdens och bolagens gemensamma arbete och leda till en ansvarsfull digitaliseringsprocess.

I Digital Hälsa går det idag att läsa en debattartikel av Göran Hägglund, styrelseledamot för FRISQ, och Martin Irding, vd för FRISQ. Artikeln lyfter hur digitala lösningar är en förutsättning för hög kvalitet i den ordinarie vården, och särskilt i behandlingen av kroniskt och svårare sjuka patienter. Till exempel finns stora möjligheter att minska administrationsarbetet för vårdpersonalen och öka vårdkvaliteten genom nya verktyg. Men hänsyn och respekt för vårdens utgångsläge är av största vikt för att lyckas menar Hägglund och Irding:

”För att lyckas måste nya techbolag skapa förtroende från vården och visa hänsyn för vårdens komplexitet, särskilt när det rör förändrade arbetssätt som ny teknik innebär.”

I artikeln presenteras ett antal principer för att digitaliseringen ska bli så framgångsrik som möjligt och aktörer aktiva inom healthtech uppmuntras att gemensamt med FRISQ sluta upp kring dessa. Med en gemensam Code of Conduct, liknande det etiska regelverk den brittiska sjukvårdsorganisationen NHS tagit fram för ny teknik i vården, menar Hägglund och Irding att digitaliseringen kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt. Så kan vi skapa en bättre situation för både vårdpersonal och patienter.

Här hittar du hela artikeln i Digital Hälsa.