KOL-centrum lyfter digital lösning som framgångsfaktor

KOL-Centrum vid Sahlgrenska universitetssjukhus har på kort tid blivit oumbärligt för de KOL-sjuka i regionen. En av framgångsfaktorerna som lyfts är digitaliseringen av patientflöden. 

Sahlgrenska universitetssjukhus publicerade den 16:e maj en artikel om KOL-centrum och deras satsning med målet att bli Sverigeledande. Sedan starten 2016 har över 1000 patienter behandlats och resultatet är ökad livskvalité samtidigt som antalet allvarliga försämringar minskat. Detta mycket tack vare en personcentrerad vård som möjliggörs genom den digitala lösningen FRISQ Care. Lösningen gör att alla arbetar med en gemensam vårdplan vilket sparar tid och hela teamet är ständigt uppdaterade i processen.

– Gamla, multisjuka behöver just den här typen av sammanhållen vård, istället för att behöva åka mellan sjukhuset, vårdcentralen och kuratorn. Vår digitala lösning gör att vi aldrig ens ställer samma fråga till patienten två gånger. Alla i teamet kring patienten har koll, förklarar Lowie Vanfleteren.

Under E-hälsomässan Vitalis den 22:a maj kan du lyssna till Claes-Göran Löfdahl, professor emeritus i lungmedicin och allergologi, berätta mer om personcentrerade arbetssätt med digitalt stöd för att ge KOL-patienter bättre omhändertagande.

Vill du veta mer om digitala lösningar, gemensamma vårdplaner och delaktiga patienter? Kom förbi vår monter under Vitalis den 21-23:e maj! För dig som inte kan delta går det alltid att kontakta oss här via vår hemsida.

Här hittar du hela artikeln.