Innehållsrik vecka för FRISQ i Almedalen

Under Almedalsveckan har FRISQ varit på plats för att bland annat delta i paneldiskussioner och, som en av finalisterna i tävlingen om att bli årets tillväxtbolag, ställa ut på Techarenan.

FRISQ deltog under Almedalensveckan på ett flertal seminarier och event. Att intresset för vård och omsorg var stort märktes tydligt då över 10% av alla seminarier under veckan handlade om ämnet. Göran Hägglund, styrelseledamot, representerade FRISQ i två paneldiskussioner. I den första diskuterades kompetensförsörjning inom vården och om digitala vårdtjänster är lösningen. Den andra fokuserade på hur vi ska få med patienten i utvecklingsarbetet av nya lösningar inom e-hälsa. Hägglund lyfte bland annat behovet av lösningar för dem med de största behoven:

”Det finns all anledning att välkomna genombrottet för läkarapparna men den stora samhällsnyttan får vi genom lösningar som inriktas på de patienter som har de största vårdbehoven; multisjuka och personer med kroniska sjukdomar. Det innebär fantastiska möjligheter när det gäller förbättrad kvalitet, större trygghet och lägre kostnader.”

FRISQ deltog även i seminarier som Alliance for Innovative Care anordnade. CGM, Cambio, InterSystems, CGI och FRISQ bjöd in till seminarier för att bland annat diskutera e-hälsans ekosystem som en katalysator för Regeringens Vision e-hälsa 2025.

Utöver deltagande i seminarier var FRISQ en av finalisterna som tävlade om att bli årets tillväxtbolag och ställde ut på Techarenan. Intresset för FRISQ var stort och ledde till flera intressanta diskussioner och möten om vården i dag och i framtiden. Det är tydligt att det både finns ett brett intresse för att utveckla vården och att välkomna nya digitala tjänster som kopplar ihop vården och patienten på en gemensam plattform.