Göran Hägglund i Dagens Industri

19 Apr 2018

I veckan blev Göran Hägglund, som är föreslagen till FRISQ:s styrelse, intervjuad om vårdens digitalisering.

“Enligt honom brister i dag vårdens digitala kommunikation både internt och externt, samtidigt som verktygen inom e-hälsa anammas i för låg takt. Han får stöd i en rapport från 2016 från bland andra revisions- och konsultföretaget PwC och Vårdförbundet. Där framhålls det att ett högre tempo inom e-hälsoutvecklingen behövs för att klara framtidens utmaningar inom vården.”

Du som har DI-konto kan läsa hela artikeln här: 

https://www.di.se/nyheter/goran-hagglunds-digitala-smocka-mot-varden-slosade-resurser