Gemensamma vårdprocesser och ökad kvalitet på KOL-centrum

KOL-centrum på Sahlgrenska arbetar med strukturerade processer och teamarbete för att öka kvaliteten på vården och minska behovet av sjukhusinläggningar. I en intervju berättar Anders Ullman om arbetssättet och hur FRISQ Care stödjer vårdprocessen och teamarbetet.

I en intervju berättar Anders Ullman, läkare vid KOL-centrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset, om hur han tillsammans med kollegor tagit fram nya arbetssätt för en bättre vård av KOL-patienter. Arbetet utgår från strukturerade processer och samarbete mellan de olika professionerna inom KOL-vården.

Resultat hittills är bland annat ökad kvalitet och att patienterna mår bättre vilket bör leda till ett minskat behov av inneliggande sjukvård. FRISQ Care stödjer arbetet med vårdprocesser, att alla deltagare i vårdteamet kan arbeta på ett effektivt sätt tillsammans och att patienten får tillgång till sin behandlingsplan.

Hela intervjun hittar du här.