FRISQ och Apoteksgruppen inleder samarbete

23 Mars 2018

Vi på FRISQ tror att apoteken kan och bör bli en större del av vårdkedjan. Nu inleder vi ett samarbete med Apoteksgruppen med förhoppningen att kunna bistå med verktyg som tillvaratar farmaceuters kompetens samtidigt som vården avlastas. Vårdplanslösningen FRISQ Care är ett sådant verktyg.

FRISQ Care är en generisk produkt vilket innebär att den kan användas av både sjukvård och apotek för att lägga upp vård- eller apoteksrelaterade planer. Apoteken kommer med hjälp av apoteksplanerna kunna avlasta vården i vårdförlopp som kräver uppföljning och noga genomgång av läkemedel. På sikt kan apoteksplanerna på så vis bidra till en ökad följsamhet till patientens läkemedelsbehandling.

– FRISQ har alltid strävat efter att apoteken ska bli en del av vårdkedjan och att farmaceuters kompetens ska tillvaratas bättre, men om det ska göras på bästa sätt måste det ske i samarbete med vården. Projektet hoppas vi kommer gagna både vården och patienter samt stimulera farmaceuter i deras arbete, säger FRISQ:s VD Martin Irding.

Patienterna kommer kunna ha både sina apoteksplaner från apotek och vårdplaner från vårdgivare i sin smartphone på ett och samma ställe. Apotek och vård integreras därmed på ett helt nytt sätt där patienten står i centrum och blir bärare av sin egen hälsoinformation.

– Vi på Apoteksgruppen ser samarbetet som ett helt nytt innovativt sätt att ta tillvara farmaceuternas kompetens, öka patientens följsamhet till sin läkemedelsbehandling samt låta apoteken bli en naturlig del av vårdkedjan, säger Birgitta Lange Sjöblom, kvalitetschef på Apoteksgruppen.