FRISQ nomineras till Swecare Rising Star Award

29 Mars 2019

Vi kan stolt meddela att FRISQ har nominerats till Swecare Rising Star Award 2019. Priset ska gå till ett företag som utmärkt sig under året och som stiftelsen Swecare förutspår “kommer nå en hejdundrande framgång i sinom tid”. 

Priset delas ut till ett företag som har en innovativ produkt eller tjänst med ursprung i Sverige som bedöms ha potential för framgång på den globala marknaden. Vidare ska det vinnande företaget ha en påbörjad internationaliseringssatsning, kunna visa på sina framgångar och ha lyckats sätta sitt namn och erbjudande på kartan. Vi är otroligt stolta och hedrade av nomineringen!

Stiftelsen Swecare står bakom priset. Swecare stiftades år 1978 av den svenska regeringen tillsammans med hälso- och sjukvårdsindustrin, som en halvstatlig icke-vinstdrivande stiftelse. Swecare fungerar som en plattform som förenar akademi, privat och offentlig sektor och främjar internationellt utbyte.

Vinnaren presenteras av statssekreterare Maja Fjaestad i samband med Swecares årsmöte den 25 april.