FRISQ förstärker styrelsen med Lars Björk och Göran Hägglund

11 Apr 2018

Inför FRISQ:s bolagsstämma den 17 maj föreslås Lars Björk (fd VD Qlik) och Göran Hägglund (socialminister 2006-2014) till nya styrelseledamöter i FRISQ Holding AB. Mats Lindstrand (ordf.), Per-Egon Johansson, Åke Hallman och Anna Frick föreslås för omval. Styrelseledamoten Karina Tellinger lämnar på egen begäran styrelsen på grund av andra engagemang.

FRISQ har på senare tid offentliggjort flera strategiskt viktiga samarbeten med betydelsefulla nordiska hälso-och sjukvårdaktörer såsom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen, WeMind Psykiatri, Sophiahemmet i Stockholm, Lovisenbergs sjukhus i Oslo, Länsförsäkringar i samarbete med SOS International, Apple och Atea, och CompuGroup Medical (en av de ledande journalsystemsleverantörerna i Sverige och globalt).

– Givet att vi ser att intresset för FRISQ:s unika produkt i Sverige är mycket stort och att motsvarande produkt inte finns i andra länder, är det viktigt att vi redan nu förbereder oss för en internationell expansion. Det är mot denna bakgrund förstärkningen av styrelsen ska ses, säger FRISQ:s VD Martin Irding.

Lars Björk har under perioden 2000-2017 arbetat på Qlik och de sista 10 åren som bolagets VD. Under Lars ledning har bolaget gjort en internationell expansion som är bland de mest framgångsrika för svenska techbolag. Qlik har vuxit från ett litet Lundbaserat företag till en global ledare inom sin bransch med över 2500 anställda, verksamhet i 120 länder, omsättning på över 6 miljarder kronor och över 45,000 kunder över hela världen. Qlik har utsetts av affärstidningen Forbes till ett av världens mest innovativa tillväxtbolag. Bolaget köptes ut från NASDAQ börsen i USA för cirka 25 miljarder i 2016.

– Jag är mycket glad över att Lars vill bistå bolaget som styrelseledamot och rådgivare i den internationella expansionsfas vi står inför under de kommande åren. Lars erfarenhet från att internationellt skala upp vår typ av verksamhet kommer att vara ovärderlig i FRISQ:s fortsatta expansion. Dessutom har Lars ett mycket värdefullt kontaktnät med både kunder, leverantörer, partners och nyckelpersoner som FRISQ kommer behöva attrahera i expansionsfasen, säger Mats Lindstrand, styrelsordförande i FRISQ.

– Jag ser stora likheter mellan Qlik och FRISQ där båda bolagen utvecklar kompletterande lösningar för att omvandla data till värdefull information i syfte att skapa mervärden för dess användare genom att möjliggöra ett mer strukturerat och faktabaserat arbetssätt. Jag tror FRISQ har en mycket viktig och värdefull roll att fylla för den globala hälso-och sjukvårdsindustrin och ser fram emot att få hjälpa till att realisera potentialen i FRISQ som bolag, säger Lars Björk i en kommentar.

Göran Hägglund har i sin roll som svensk socialminister under åtta år i allra högsta grad varit med om att utveckla svensk hälso- och sjukvård. Han har en mycket gedigen kunskap om vårdens styrkor, svagheter och framtida utvecklingsbehov. Svensk hälso-och sjukvård ses i många sammanhang som en förebild internationellt, både när det gäller kvalitet och ur ett ekonomiskt perspektiv.

– I vår ambition att göra Sverige till ett showcase för hur FRISQ kan bidra till att öka kvaliteten för patienten och produktiviteten för vården, är det glädjande att Göran vill ta en styrelseplats i FRISQ Holding AB och bistå bolaget både i Sverige och internationellt, säger styrelseordförande Mats Lindstrand.

– Jag har följt FRISQ under ett par år och jag är övertygad om att de verktyg som FRISQ utvecklar kan spela en viktig roll i strävan att göra svensk sjukvård än bättre och effektivare. Det finns en enorm potential att med FRISQ låta patienten koppla ihop det fragmenterade vårdsystemet och delta interaktivt i sina vårdplaner. När patienten är mer aktiv avlastas vårdpersonalen som kan spara värdefull tid genom att FRISQ också är integrerat mot underliggande journalsystemen. Jag är därför glad över att få möjligheten att aktivt kunna bidra till denna utveckling, säger Göran Hägglund.