FRISQ deltar i SNS forskningsgrupp

25 Maj 2018

I veckan gick Studieförbundet för Näringsliv och Samhälle – SNS – ut med ett nytt, treårigt forskningsprojekt vid namn “Vård och omsorg i det 21:a århundradet”. Projektet ska bland annat ge svar på “hur ny teknik kan användas för att möta vårdens och omsorgens förändrade förutsättningar”. I projektets referensgrupp ingår FRISQ samt flera andra viktiga intressenter från både privat och offentlig sektor.

Vården står inför stora utmaningar – en åldrande befolkning och personal som lämnar vårdyrkena innebär risk för personalbrist, samtidigt som behoven ökar. Samtidigt innebär ny teknik stora möjligheter att förbättra både vårdens kvalitet och effektivitet.

För att gå till botten med vilka som ska arbeta inom framtidens vård, samt vilken roll tekniken kommer att ha, sjösätter SNS nu ett treårigt forskningsprojekt, som leds av Evelina Björkegren, forskningsledare och doktor i nationalekonomi. Målet är att under åren ge ut minst 10 rapporter, och anordna ett femtontal seminarier som rör centrala frågor för vård- och omsorgssektorn.

Utöver forskare kommer projektet även involvera en referensgrupp, med experter från både den privata och offentliga sektorn.

– Detta känns som ett både viktigt och intressant projekt, och jag är övertygad om att vi kommer kunna bidra till forskningen genom vår expertis, säger FRISQ:s vd Martin Irding.


Mer information om forskningsprojektet finns att läsa här.