FRISQ tecknar avtal med Västra Götalandsregionen

FRISQ tecknar nu ett utvecklings-, underhålls- och supportavtal med Västra Götalandsregionen (VGR) vilket reglerar användning av FRISQ Care efter genomförda pilotprojekt i regionen.

FRISQ tillsammans med ATEA har två pågående pilotprojekt i VGR baserade på FRISQ Care, dels på KOL-centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och dels på infektionsavdelningen på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS). För att verksamheterna ska kunna fortsätta använda FRISQ Care efter avslutade pilotprojekt har nu ett utvecklings-, underhålls- och supportavtal tecknats. Avtalet reglerar också förutsättningar för om och när ytterligare vårdenheter i VGR avropar och börjar använda FRISQ Care.