Digitala vårdprocesser inom ortopedi och kirurgi

Ortopediska och kirurgiska vårdprocesser inkluderar ofta förlopp före och efter operation samt rehabilitering (med eller utan operation). I dessa processer beror en framgångsrik behandling till stor del på patientens medverkan och delaktighet – detta löses med digitala processtöd.

Ryggkirurgiskt Centrum är en av Sveriges främsta ryggkirurgiska kliniker och arbetar ständigt med att utveckla och förbättra sina arbetssätt. Patienten står i centrum där resultat, omhändertagande och upplevelse ska vara av absolut högsta kvalitet.

Under detta webinar får du ta del av verksamhetschef Per Svedmarks erfarenheter av att arbeta med ett digitalt processtöd som FRISQ Care. Vi kommer konkret se hur processtöd fungerar inför och efter operation samt i rehabiliteringsflöden utan operation. Vi kommer också diskutera patientens medverkan och hur ett digitalt processtöd har möjliggör att löpande vidareutveckla arbetssätten i verksamheten.

Per Svedmark delar med sig av:

Datum:
28:e maj, kl. 13-13.30
2:a juni, kl. 8.30-9.00

Klicka här för att anmäla dig.