Digitalisering av vårdförlopp

Svensk hälso- och sjukvård arbetar alltmer aktivt med de så kallade vårdförloppen inom systemet för kunskapsstyrning. Syftet med vårdförloppen är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Patienten ska också ges möjlighet att vara delaktig i vårdförloppen genom det så kallade patientkontraktet.

För att detta ska vara möjligt krävs att vårdförloppen kan digitaliseras i vårdprocesser där både vårdteam och patienter utgår från samma vårdprocess.

Webinariet kommer bland annat inkludera:

Datum: 
16:e juni, 16.00-16.30
23:e juni, 8.30-9.00

Klicka här för att anmäla dig.