Gemensam vårdprocess för vårdgivare och patient

FRISQ Care förenklar vardagen för vårdpersonal, stöttar effektivt samarbete inom vårdteamet samt skapar helt nya möjligheter att engagera och göra patienten till en medproducent i sin egen behandling.

Digitala vårdprocesser tillgänliga för hela teamet

Digitalisera era patientflöden

Vårdgivare kan skapa vårdprocesser utifrån best practice som hela vårdteamet och patienten får ta del av. Med den evidensbaserade processen som grund sätter vården sedan upp en individuell process utifrån patientens unika behov. Alla beslut om planering och ändringar synliggörs för patienten direkt i FRISQ Patient. Genom detta arbetssätt säkerställs vårdkvalitet och att rutiner följs.

Framtiden för patienter & vårdteam

Patientens delaktighet för ökad kvalitet

En förutsättning för att nå bästa hälsoutfall är att ge patienten kunskap och motivation. Patientens egna tillgång till behandlingsaktiviteter, information och medicinska bedömningar bidrar till att öka engagemang och motivation hos patienten. Både vårdgivare och patient kan enkelt följa framstegen och tillsammans justera planen under behandlingens gång.

Framtiden för patienter & vårdteam

Patientens delaktighet för ökad kvalitet

En förutsättning för att nå bästa hälsoutfall är att ge patienten kunskap och motivation. Patientens egna tillgång till behandlingsaktiviteter, information och medicinska bedömningar bidrar till att öka engagemang och motivation hos patienten. Både vårdgivare och patient kan enkelt följa framstegen och tillsammans justera planen under behandlingens gång.

Administration och dokumentation

Effektivare dokumentation

Genom integration till journalsystem kommuniceras all dokumentation vidare in i journalsystemet. På så sätt elimineras dubbelarbete för vårdgivare och mer tid kan läggas på patientkontakt.

Höjd vårdkvalitet

Uppföljning och förbättring

Löpande eller efter behandling kan vårdgivare följa upp resultat. All information om avvikelser från standardprocessen som uppstått under behandlingens gång registreras. Vårdgivare kan även följa inrapporterade patientsvar och skattningsformulär. Med detta samt mätning av behandlingsutfall kan analyser göras som genererar dataunderlag för klinisk forskning (Real World Studies).