Så kan Capio Ortopedi leverera en mer behovsstyrd vård med hjälp av FRISQ Care

Efter 12 månaders pilotprojekt där en av Capios största ortopediska enheter, Capio Artro Clinic, använde och utvärderade FRISQ Care valde affärsområdet Capio Ortopedi att teckna ett treårsavtal med oss med målet att breddinföra FRISQ Care som standardtjänst på Capio Ortopedis samtliga enheter. Detta efter att man under pilotprojektet upplevt att man skapat ett bra exempel på hur ortopedi kan bedrivas på ett bra och effektivt sätt utifrån kvalitetsfokuserade metoder.

”För oss är det avgörande att arbeta med moderna, digitala lösningar för att vi ska kunna fortsätta leverera ortopedi i världsklass. Med FRISQ Care upplever vi ett bättre resursnyttjande och ett förbättrat samarbete utifrån kvalitetssäkrade processer. Dessutom möjliggörs ett helt nytt sätt att involvera patienten och många aktiviteter som tidigare krävde vårdpersonal kan nu enkelt utföras av patienten själv.” 

Tobias Wirén, affärsområdeschef på Capio

Under pilotprojektets gång har FRISQ Care testats och utvärderats av flera användare bland vårdpersonalen och av hundratals patienter. Det digitala stödet har enligt de utvärderingar som gjorts bidragit till såväl ökad patientnöjdhet som till minskat antal inställda operationer.

”Vi har 1,3% inställda operationer med patienter som använder FRISQ Care, vilket är signifikant lägre än för de som inte väljer att använda lösningen. Detta skulle potentiellt kunna spara oss upp till 1,7 miljoner SEK bara för vår klinik och ett enormt arbete för vårdpersonalen som måste kasta om i schemat eller står med tomma operationssalar”

säger Ida Kindlund, digital projektledare, Capio Artro Clinic

Ida är en av de personer hos Capio Ortopedi som arbetat med FRISQ Care längst tid och hon arbetar även med att träna och utbilda sina kollegor i användandet av det digitala processtödet. Värdet man får ut kontra tiden man lägger in är en av de nyttor hon lyfter fram mest.

”Det behövs så få resurser för att övervaka systemet. En person kan hantera och ha koll på flera hundra patienter och vi kan vara säkra på att vi notifieras om något avviker så att vi behöver vidta åtgärder. Det innebär att vi med FRISQ kan leverera mer behovsstyrd vård i stället för rutinmässig och det kan spara oss tusentals samtal per år.

Ida Kindlund, digital projektledare, Capio Artro Clinic

Även patienterna har lämnat fina omdömen kring nyttan med den digitala upplevelsen.

”Det är bra att ha mycket info på ett ställe. Det känns tryggt och bra inför och efter operation med dagliga påminnelser och uppföljningar”

”Jag gillar känslan av delaktighet i vad som kommer att hända inför, under och efter operation. Det är viktigt för alla, dock särskilt när man har ett stort kontrollbehov som jag, men är helt maktlös i en sådan här situation. Det får en att känna att man har lite koll trots allt.”

”Jag är gillar verkligen eran app eftersom den fick mig att känna mig trygg och gav mig mycket information utan att behöva åka och träffa någon fysiskt varje dag.”

”Appen får mig aktiv. Den påminner mig om hur viktig operationen kommer vara och detta får mig ur sängen och träna”

”Jag kunde vara med och vara delaktig i besluten kring vården”

”Man får bra information inför operation och påminnelser om vad som bör göras innan”

”Det är bra att få all information och checklistor uppdelat på avsnitt och tidslinje på detta vis. Det är även bra att info ska bekräftas att jag tagit del av den samt att det är lätt att gå tillbaka för att läsa igen vid behov.”

Här kan du läsa mer om FRISQs lösning.

Hör av dig om du har några frågor eller vill veta hur FRISQ Care kan skapa värde för dig!

Ulrika Kruse
ulrika.kruse@frisq.se
073-024 85 88