Capio äldre- och mobil vård implementerar FRISQ Care i stor skala

Hur ser digitaliseringen av vården ut i praktiken? Hur kan den göra mer än att bara ersätta fysiska aktiviteter med digitala motsvarigheter, för att stödja ett bättre och effektivare samarbete mellan vårdteam och patienter?

Ett bra exempel är Capio där användningen av FRISQ Care som plattform implementeras brett, både inom äldrevård och ortopedi och inom öppen- och slutenvård. Inom Capios avdelningar för geriatrik och rehab används lösningen nu på 19 enheter i 8 olika verksamhetsområden, som involverar både öppen- och slutenvård.

Man gör så stor del av arbetet tillsammans med patienten och jag upplever att mötet med patienten blir bättre

säger enhetschefen Arjeta Buqinca

Inom området SGV (Sammanhållen Geriatrisk Vård) leder det till ett tryggare återvändande till hemmet efter slutenvårdsrehabilitering. Sjuksköterskor säger sig även uppleva ökad tid med patienterna genom att ta bort mycket av tiden som annars behövs för journalföra efter patientbesöken – med FRISQ Care görs det direkt i mötet och tillsammans med patienten.

Plattformen skapar även effektivare samordning eftersom alla inom vårdteamen har tillgång till vad som har gjorts och vad som behöver göras på ett överskådligt och användarvänligt sätt.

– Vi har förbättrat många av våra kvalitetsparametrar och det underlättar att ha rutiner och digitala checklistor, säger Arjeta Buqinca, enhetschef i Vårberg. ”FRISQ Care gör det lättare för alla medarbetare att göra rätt sak vid rätt tidpunkt för alla patienter, samtidigt som det underlättar dokumentation och undviker dubbelarbete. Arbetssättet känns också mer personcentrerat eftersom man gör så stor del av arbetet tillsammans med patienten och jag upplever att mötet med patienten blir bättre”.

– Att vi håller samma kvalitet och höga patientsäkerhet i alla våra verksamheter är avgörande, säger patientområdeschef för Capio Geriatrik Petter Nordenhäll. Affärsområdeschef Thorleif Nilsen tillägger: ” Det strukturerade arbetsflödet gör också att all dokumentation görs på ett standardiserat sätt och påminner oss om de olika åtgärder som vi ska göra med alla våra patienter. Det känns också bra att kunna erbjuda våra medarbetare ett modernt sätt att jobba”, kommenterar Thorleif Nilsen,

Implementeringsprocessen har varit snabb. ”Det är ett tecken på ett fantastiskt samarbete att implementera en sådan plattform på bara 6 månader, från pilot i 2 enheter till nästan fullskalig på 19 enheter inom affärsområdet, inklusive nya processer och utbildning av all personal. Kudos till lagen på båda sidor!”. säger Patrik Mattsson, Head of Customer Success på FRISQ.

Vill du få en känsla för hur det fungerar i vardagen? Häng med Amanda för att se hur hon dagligen använder FRISQ Care

Här kan du läsa mer om FRISQs lösning.

Hör av dig om du har några frågor eller vill veta hur FRISQ Care kan skapa värde för dig!

Ulrika Kruse
ulrika.kruse@frisq.se
073-024 85 88