Digitalisera era patientflöden

FRISQ erbjuder nästa generations vårdlösning, skräddarsydd efter er verksamhets behov. Vårdgivare skapar en gemensam plan och hela vårdteamet får enkelt tillgång till den information som krävs samtidigt som patienten kan vara delaktig.

Du kan även ringa till oss för bokning av en personlig demo 08-120 131 21

Vad är FRISQ?

Ett digitalt verktyg som ger ökad effektivitet, höjd kvalitet och fler nöjda patienter

FRISQ Care är ett digitalt process- och vårdplansverktyg som skapar nya möjligheter för både vårdgivare och patient. Hela vårdteamet får en digital lösning där de enkelt kan se tidigare aktiviteter och arbeta gemensamt med pågående behandlingsplan. Patienten får möjlighet att följa planen och vara delaktig via sin app. Då FRISQ Care integreras direkt med journalsystemet undviks dubbelarbete och mer tid kan läggas på patientkontakt. Lösningen underlättar planering och koordinering för vårdgivare samtidigt som vårdkvaliteten ökar.

Effektivisera och koordinera resurserna. Administration som resurs- och beläggningsplanering kan hanteras med FRISQ Care.

Höjd vårdkvalitet. Hela vårdteamet har tillgång till all information som krävs för beslut om vårdinsatser och planering vilket ger bästa möjliga förutsättningar.

Få fler nöjda patienter. Patienten har full insikt i behandlingen och kan agera medproducent i den egna vården.

Framtiden för patient & vårdteam

E-hälsa på riktigt

FRISQ hjälper vårdgivare att digitalisera patientresan, oavsett om det gäller öppenvård, slutenvård eller hemmonitorering. Vårdteamet får ett gemensamt verktyg som sätter patientens behandlingsprocess i centrum. Patienten bjuds in att delta i sin process, och kan se sin personliga vårdplan, få stöd samt medverka i sin behandling. I filmen nedan ser du ett exempel på hur FRISQ Care kan fungera i praktiken.

Ett diagnosoberoende verktyg

Några av de områden där FRISQ Care används

FRISQ Care är framtaget för att vara applicerbart oavsett diagnos eller patientgrupp. Lösningen kan användas som ett planverktyg inom alla typer av längre eller kroniska vårdförlopp, exempelvis KOL, diabetes, cancer, mödravård eller psykisk ohälsa.

KOL

Diabetes

Psykisk ohälsa

Cancer

Ortopedi/Kirurgi

Framtiden för vårdgivare & multipla vårdteam

Marknadens mest dynamiska verktyg för koordinering av vårdgivare

Olika verksamheter står inför olika utmaningar. FRISQ Care möjliggör för vården att digitalisera sina processer samt gör dem tillgängliga för både patienten och vården. Det gör att flera olika vårdgivare kan arbeta gemensamt i samma plan samtidigt som journalföring förs i respektive journalsystem. Målsättningen är en tjänst för vårdens alla yrkeskategorier där dubbelarbete undviks genom integrationer med vårdens nuvarande IT-infrastruktur och system. FRISQ bygger samman en splittrad vårdkedja.

En lösning med patienten i fokus

En tjänst som binder samman vårdteamet och patienten

Patientens delaktighet för ökad kvalitet. FRISQ bygger tjänster som är djupt förankrade i vetenskapen om hur man bäst engagerar patienten och arbetar evidensbaserat. Tjänsten är designad för att främja patientens engagemang och deltagande i sin egna vårdprocess vilket är en förutsättning för att nå bästa hälsoutfall. Vården lägger upp en gemensam plan som patienten får tillgång till. Alla beslut om planering och ändringar reflekteras direkt i patientens app.

En lösning med patienten i fokus

En tjänst som binder samman vårdteamet och patienten

Patientens delaktighet för ökad kvalitet. FRISQ bygger tjänster som är djupt förankrade i vetenskapen om hur man bäst engagerar patienten och arbetar evidensbaserat. Tjänsten är designad för att främja patientens engagemang och deltagande i sin egna vårdprocess vilket är en förutsättning för att nå bästa hälsoutfall. Vården lägger upp en gemensam plan som patienten får tillgång till. Alla beslut om planering och ändringar reflekteras direkt i patientens app.

Några av våra kunder & samarbeten