Digitalisera era patientflöden

FRISQ erbjuder nästa generations vårdlösning, skräddarsydd efter er verksamhets behov. Vårdgivare skapar en gemensam process och hela vårdteamet får enkelt tillgång till den information som krävs samtidigt som patienten kan vara delaktig.

Du kan även ringa till oss för bokning av en personlig demo 08-120 131 21

Vad är FRISQ Care?

Ett digitalt vårdprocesstöd

FRISQ Care är ett digitalt verktyg som skapar nya möjligheter för både vårdgivare och patient. Hela vårdteamet får en digital lösning där de enkelt kan se tidigare aktiviteter och arbeta gemensamt med pågående vårdprocesser. Patienten får möjlighet att följa sin vårdprocess och vara delaktig via FRISQ Patient. Då FRISQ Care integreras direkt med journalsystemet undviks dubbelarbete och mer tid kan läggas på patientkontakt. Lösningen underlättar planering och koordinering för vårdgivare samtidigt som vårdkvaliteten ökar.

Effektivisera och koordinera resurserna. Administration som resurs- och beläggningsplanering kan hanteras med FRISQ Care.

Höjd vårdkvalitet. Hela vårdteamet har tillgång till all information som krävs för beslut om vårdinsatser och planering vilket ger bästa möjliga förutsättningar.

Få fler nöjda patienter. Patienten har full insikt i behandlingen och kan agera medproducent i den egna vården.

Digitala vårdprocesser med patienten i centrum

Tre vårdgivare om FRISQ Care

FRISQ Care skapar digitala vårdprocesser med patienten i centrum. Här delar Sophiahemmet Rehab Center, Ryggkirurgiskt Centrum och Husläkarmottagningen Sophiahemmet sina erfarenheter av att använda FRISQ Care och vilka fördelar de ser med ett digitalt processtöd.

Ett diagnosoberoende verktyg

Några av de områden där FRISQ Care används

FRISQ Care är framtaget för att vara applicerbart oavsett diagnos eller patientgrupp. Lösningen kan användas som ett processverktyg inom alla typer av längre eller kroniska vårdförlopp, exempelvis KOL, diabetes, cancer, mödravård eller psykisk ohälsa.

KOL

Diabetes

Geriatrik

Psykisk ohälsa

Cancer

Forskning

Mobil hemsjukvård

Mödrarvård

Ortopedi/Kirurgi

Framtiden för vårdgivare & multipla vårdteam

Marknadens mest dynamiska verktyg för koordinering av vårdgivare

Olika verksamheter står inför olika utmaningar. FRISQ Care möjliggör för vården att digitalisera sina processer samt gör dem tillgängliga för både patienten och vården. Målsättningen är en tjänst för vårdens alla yrkeskategorier där dubbelarbete undviks genom integrationer med vårdens nuvarande IT-infrastruktur och system. FRISQ bygger samman en splittrad vårdkedja.

En lösning med patienten i fokus

En tjänst som binder samman vårdteamet och patienten

Patientens delaktighet för ökad kvalitet. FRISQ bygger tjänster som är djupt förankrade i vetenskapen om hur man bäst engagerar patienten och arbetar evidensbaserat. Tjänsten är designad för att främja patientens engagemang och deltagande i sin egna vårdprocess vilket är en förutsättning för att nå bästa hälsoutfall. Vården lägger upp en gemensam plan som patienten får tillgång till. Alla beslut om planering och ändringar reflekteras direkt i FRISQ Patient.

En lösning med patienten i fokus

En tjänst som binder samman vårdteamet och patienten

Patientens delaktighet för ökad kvalitet. FRISQ bygger tjänster som är djupt förankrade i vetenskapen om hur man bäst engagerar patienten och arbetar evidensbaserat. Tjänsten är designad för att främja patientens engagemang och deltagande i sin egna vårdprocess vilket är en förutsättning för att nå bästa hälsoutfall. Vården lägger upp en gemensam plan som patienten får tillgång till. Alla beslut om planering och ändringar reflekteras direkt i FRISQ Patient.

Några av våra kunder & samarbeten
Nyheter

Capio redogör nya arbetsätt stöttade av FRISQ Care

På den nyligen avslutade Vitalis-mässan i Göteborg redogjorde Capio för sitt arbete med att transformera hur vård leverereras med nya arbetssätt som stöttas av det digitala verktyget FRISQ Care.

Läs hela nyheten här