×

För oss är det en självklarhet att patienten alltid ska stå i centrum för sin egen vård. Vi på FRISQ utvecklar digitala verktyg, som syftar till att hjälpa dig som patient få koll på din hälsa.


Vi hjälper även vården med att koordinera arbetsflöden och underlätta kommunikation direkt med patienten. FRISQ utvecklar säkra och systemintegrerade helhetslösningar, så att vården kan samla patienters journaler, vårdhistorik och vårdplaner under ett och samma ställe.


Vi tror att när patienten får tillgång till all sin information, och kan välja att dela den med vårdgivare och anhöriga, så förbättras patientsäkerheten och du och dina nära och kära blir mer delaktiga i vårdprocessen. Patientcentrerad vård, från start till slut helt enkelt.

Innovativa och säkra lösningar för en patientcentrerad vård genom hela vårdkedjan

Nyheter